Engensgate 1

INVESTERING & DRIFT

Axios AS er majoritetseier i tilsammen ca 4000 kvm næringseiendom. 

  • Engensgate 1 AS (80%), Kongsvinger, 2400 kvm næringseiendom sentralt i Kongsvinger.
  • Gården har ca 25 leietakere, hvorav flere sentrale forreninger og intresseorganisasjoner i Kongsvinger.
  • Les mer på www.engensgate1.no

Send oss en henvendelse